• 2114
  • 29/05/1401
  • 130
منیزیم

منیزیم

دلیل مصرف کود منیزیم

عنصر منیزیم جز عناصر ضروری پر مصرف برای گیاهان است

منیزیم به دلیل سنتز و انتقال نشاسته و پروتئین ، یکی از کلیدی ترین عناصر در پرشدن دانه و در نتیجه افزایش وزن دانه میباشد و از آن به عنوان عنصر پر کننده دانه در کنار فسفر یاد میشود

مصرف زیاد کود های پتاسیمی و یا بالا بودن میزان پتاسیم و کلسیم در خاک میتواند منجربه کاهش میزان منیزیم در گیاه گردد

محصولات حساس به کمبود منیزیم شامل : دانه های روغنی ، مرکبات، نیشکر، پنبه ، ذرت ، سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، فلفل و انگور هستند

در سیب زمینی عنصر منیزیم باعث افزایش استحکام غده و افزایش میزان نشاسته میشود

در چغندرقند باعث افزایش میزان قند غده میگردد

در دانه های روغنی باعث افزایش میزان روغن میشود

علل کمبود منیزیم در گیاه :

مصرف نامتعادل کود به مدت طولانی

رقابت کاتیونی

شستشوی منیزیم با بارندگی زیاد

تنش گرمایی و خاک خشک

 

 از منابع کودی رایج حاوی منیزیم میتوان از لبیکومگ محصول شرکت لبین اسپانیا و یا شکل سولفاته به نام کود سولفات منیزیم که هر دو کاملا محلول در آب بوده و قابل استفاده به صورت کود آبیاری و محلول پاشی را دارا هستند استفاده نمود