کرم سفید ریشه

اژده ها در زیر خاک

کرم سفید ریشه

نام علمی Polyphylla olivieri آفت خطرناکی است که به ریشه و طوقه انواع درختان حمله کرده و باعث نابودی آنها می شود.

کرم سفید ریشه

 نام علمی   Polyphylla olivieri  

آفت خطرناکی است که به ریشه و طوقه انواع درختان حمله کرده و باعث نابودی آنها می شود. لارو این حشره به مدت 3 سال در زیر خاک کرده و از پوست ریشه، طوقه و قسمت های چوبی درخت در زیر خاک تغذیه می کند و به تدریج باعث از بین رفتن درختان میشود.

چرخه زندگی کرم سفید ریشه

 این آفت از نوع سپر داران و سخت پوستان می باشد و حدود 3 سال چرخه نسل شان طی میکند این آفت زمستان را در خاک میگذراند و در بهار سال سوم در محفظه ی گلی که برای خود درست کرده است وارد شفیرگی میشود و در یک دوره ی 17 الی 24 روزه به بلوغ میرسدمهم ترین عامل آلودگی باغات به کرم ریشه استفاده از کود های حیوانی نپوسیده می باشد.

روش های کنترل و مبارزه با کرم سفید ریشه

1-    عدم استفاده از کود های دامی کاملا نپوسیده

2-    از بین بردن علف های هرز یک ساله به این علت که منبع غذایی خوبی برای این لارو ها هستند

3-    شخم زمستانی و جمع آوری لارو ها در اسفند ماه

4- مبارزه شیمیایی : لارو حشره در صورت دمای بالای  هوا و کم شدن اکسیژن خاک به لایه های سطحی تر خاک می آید. برای موثر بودن سموم ابتدا در روزهای گرم بهار یا تابستان حوالی ساعت 12 الی 1 ظهر یک آبیاری سنگین انجام دهید تا اکسیژن خاک کاهش یابد و سپس دو ساعت بعددرساعت اوج گرما نسبت به سم پاشی با دیازینون گرانول، دیازینون مایع یا سوین اقدام نمایید.